fbpx

ITS Consult auditointi- ja kehityspalvelut

Onko IT-ympäristösi ajan tasalla vai tuntuuko, että työkalut ovat viime vuosituhannelta? IT-Saimaan kautta saat erilaisia auditointi- ja kehityspalveluja, jotka auttavat löytämään IT-ympäristön pullonkaulat ja kehittämään ympäristöä vastaamaan nykypäivän liiketoimintaympäristön vaatimuksia.

 

Auditoinnissa käydään läpi koko IT-ympäristö ja etsitään mahdollisia pullonkauloja. Auditoinnin lopputuotteena saat selkeän kuvauksen IT-ympäristösi nykytilasta ja miten sitä voidaan kehittää tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi ja mitä hyötyä parannuksista on koko liiketoiminnallesi. Auditointi paljastaa myös mahdolliset tietoturvariskit, niin sisäiset kuin ulkoisetkin.