ITS Consult auditointi- ja kehityspalvelut

Onko IT-ympäristösi ajan tasalla vai tuntuuko, että työkalut ovat viime vuosituhannelta? IT-Saimaan kautta saat erilaisia auditointi- ja kehityspalveluja, jotka auttavat löytämään IT-ympäristön pullonkaulat ja kehittämään ympäristöä vastaamaan nykypäivän liiketoimintaympäristön vaatimuksia.

 

Auditoinnissa käydään läpi koko IT-ympäristö ja etsitään mahdollisia pullonkauloja. Auditoinnin lopputuotteena saat selkeän kuvauksen IT-ympäristösi nykytilasta ja miten sitä voidaan kehittää tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi ja mitä hyötyä parannuksista on koko liiketoiminnallesi. Auditointi paljastaa myös mahdolliset tietoturvariskit, niin sisäiset kuin ulkoisetkin.

ITS Training

Tutustu IT-saimaan koulutustarjontaan!