TIETOSUOJASELOSTE

 

Tietosuoja on meille tärkeä asia. Tässä selosteessa esitellään keskeiset toimintatavat, joiden mukaisesti keräämiämme henkilötietoja käsitellään.

 

Henkilötietoja keräävän yrityksen tiedot:

IT-Saimaa Oy

Y-tunnus: 2420462-2

Paalukatu 7 C

53500 Lappeenranta

 

Henkilötietojen säilytys ja käsittely:

Kerättyjä henkilötietoja säilytetään ja käsitellään EU:n ja ETA-alueella.

 

Pääsy henkilötietoihin:

Tietoja voidaan jakaa IT-Saimaa Oy:n sisällä. IT-Saimaa Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä eikä tietoja jaeta kolmannelle osapuolelle ilman lakisääteistä velvoitetta.

 

Käsittelyn oikeudellinen peruste:

Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on asiakkuus- tai työsuhde. Käsittelyn yhteydessä ilmoitamme, onko tietojen ilmoittaminen lakisääteistä vai pakollista ja mitä seurauksia henkilötietojen ilmoittamatta jättämisestä voi seurata.

 

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

– Palvelun toteuttaminen

– Asiakassuhteen hoitaminen

– Laskutus ja viranomaisvelvoitteiden hoitaminen

 

Rekisterin tietosisältö:

Yhteystiedot kuten nimi, osoite, laskutusosoite, y-tunnus, yhteyshenkilön puhelinnumero, sähköpostiosoite, verotiedot viranomaisilmoituksia varten

 

Tietojen suojauksen perusteet:

Asiakas- ja henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin pääsevät sellaiset henkilöt, joilla on työnsä suorittamiseksi tarve ja oikeus käsitellä asiakas- ja henkilötietoja. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen salasanasuojattu käyttäjätunnus. Kaikissa palveluissa, jotka tukevat 2-tasoista autentikointia, se on käytössä.

 

Oikeus oikaisuun:

Teillä on oikeus pyytää virheellisten tietojen korjausta tai täydentämistä, mikäli ne ovat virheellisiä.

Oikaisupyynnöt on toimitettava osoitteeseen: info@it-saimaa.fi

 

Oikeus poistaa tietoja:

Teillä on oikeus pyytää tietojenne poistamista yrityksen rekisteristä lukuun ottamatta tilannetta, jossa yritys on sovellettavien lakien tai viranomaisilmoitusten mukaisesti velvoitettu säilyttämään kerätyt tiedot.

Joissain tapauksissa tietojen poistaminen voi tehdä palvelun toteuttamisesta mahdotonta.

 

Ystävällisin terveisin

 

IT-Saimaa Oy

ITS Training

Tutustu IT-saimaan koulutustarjontaan!